Zarząd

Zarząd Związku

Przewodniczący – Arkadiusz Poborski

kontakt do biura: 32-08 /091 3 17 32 08/

tel.kom. 508 274 673

@mail: zzprc@zchpolice.com

Wiceprzewodniczący:

Małgorzata Czyżewska

Kontakt do biura 32-08

Tel. kom. 887 744 454

Roman Bieniek

Kontakt do biura 32-08

Tel 500 344309

Henryk Barański

Tel kom 510060663

Łukasiak Tomasz

Tel kom 664733774

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Biernacki
tel.kom. 603918600

Wiceprzewodnicząca – Dominika Gadyńska
tel.kom. 887 312 542

Członek – Dorota Radomska

Członek – Marcin Świtkowski

Członek – Margareta Łaskawiec

Wydziałowe Organizacje Związkowe

Administracja

Przewodnicząca – Małgorzata Czyżewska
Tel. kom. 887 744 454

Wiceprzewodnicząca – Weronika Przybylak
tel. kom. 693943073

Departament Bezpieczeństwa Technicznego

Zakładowa Straż Pożarna

Przewodniczący – Marcin Owczarczyk tel.
40-40 tel.kom. 602 620 826

Wiceprzewodniczący – Stanisław Żabka
tel. kom. 604191279

GRUPA AZOTY POLYOLEFINS S.A

Przewodniczący CHYŻEWSKI Marcin

Tel kom.

694 151 911

Wiceprzewodniczący JASKÓŁOWSKI Jakub

Tel kom.

698 669 651

Centrum Analiz Laboratoryjnych

Dział Kontroli Jakości JPF I

Przewodnicząca – Dominika Gadyńska brygada E
tel. 42-43 tel.kom 887 312 542

Wiceprzewodnicząca – Dorota Radomska brygada E
tel. 42-43

Dział Kontroli Jakości JFA II

Przewodnicząca – Anna Pilecka tel. kom. 668403888

Wiceprzewodnicząca – Alicja Kurzawińska

Centrum Energetyki

Wydział Elektrociepłowni

Przewodniczący – Dariusz Tyszko brygada D
tel. 34-57 tel.kom. 889 131 192

Wiceprzewodniczący – Robert Brusanowski
tel. kom. 501818251

Centrum Infrastruktury

Wydział Gospodarki Wodnej

Przewodniczący – Henryk Barański brygada C
tel. 30-68 tel.kom. 510 060 663

Wiceprzewodniczący – Andrzej Biernacki brygada E
tel. 30-68 tel.kom 603 918 600

Wydział Składowisk

Przewodniczący – Władysław Wilk tel. kom. 888727657

Wiceprzewodniczący – Łukasz Chamuczynski
tel. Kom. 510163209

Centrum Logistyki

Wydział Pakowni LP1

Przewodniczący – Radosław Łój brygada A
tel. 49-09 tel.kom. 601 283 607

Wiceprzewodnicząca – Krystyna Krzepina brygada D
tel. 45-12 tel.kom. 695 311 866

Wydział Pakowni LP2

Przewodniczący – Sławomir Suchojad brygada C
tel. 10-04 tel.kom. 603 279 026

Wiceprzewodniczący – Marek Kuczyński brygada D
tel. 10-04

Wydział Transportu Wodnego

Przewodniczący – Arkadiusz Poborski
tel. 32-08 tel.kom 887 744 699

Wiceprzewodniczący – Mirosław Malicki brygada A
tel. 43-76 tel.kom. 668 859 760

Jednostka Biznesowa Nawozy

Wydział Kwasu Fosforowego

Przewodniczący – Rafał Szykanowski tel. kom. 508106280

Wiceprzewodniczący – Bohdan Pawłowski

Wydział Nawozów PN1 PN 2 PN 4

Przewodniczący – Grzegorz Zakrzewski brygada A
tel 16-92 tel.kom 888 669 906

Wiceprzewodniczący – Paweł Kurzawa brygada D
tel. 16-92 tel.kom. 794 361 172

Wydział Nawozów PN3

Przewodniczący – Szymański Marek tel. kom. 668609024

Wiceprzewodniczący – Jacek Żyłowski brygada B
tel. 33-59 tel.kom. 600 273 245

Wydział Kwasu Siarkowego

Przewodniczący – Tomasz Łukasiak tel. kom. 664733774

Wiceprzewodniczący – Robert Kosecki tel. kom. 600031344

Jednostka Biznesowa Nitro

Wydział Syntezy Amoniaku

Przewodniczący – Roman Bieniek brygada D
tel. 36-30 tel.kom 500 344 309

Wydział Przygotowania Gazu

Wiceprzewodniczący – Wiesław Dobrowolski brygada E
tel. 11-68, 12-00 tel.kom. 609 123 454

Wydział Syntezy Mocznika

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący- Bućko Bartosz brygada B
tel 35-58 tel.kom. 507 548 369

Wydział Stokażu Amoniaku

Przewodniczący – Sławomir Szostak brygada A
tel 16-94, 34-53 tel.kom. 517 509 778

Wiceprzewodniczący – Włodzimierz Tomczak brygada B
tel 16-94, 34-53

Jednostka Biznesowa Pigmenty

Przewodniczący – Roman Murawski brygada B
tel.kom. 601 805 655

Wiceprzewodniczący – Jerzy Marosek tel.48-97
tel.kom. 698 098 626

TRANSTECH”

Przewodniczący – Mirosław Latosiński tel. kom. 509695290

Wiceprzewodniczący – Hubert Dąbski tel. kom. 602705152

GA „KOLTAR”

Przewodniczący – Marcin Świtkowski Tel. kom. 666044532

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Szykołowska Tel. kom. 508137605

„Grupa Azoty Police Serwis”

Przewodniczący – Ryszard Cieloszyk tel. kom. 604889316

Wiceprzewodniczący – Piotr Umiński tel. kom. 792233019

MEDIKA”

Przewodnicząca – Jolanta Siemianowska tel.kom. 600 345 011

Wiceprzewodnicząca – Monika Kędzierska tel. kom. 516935808

ZOiSOK” (Leśno Górne)

Przewodniczący – Piotr Waszkiewicz Tel. kom. 698867625